Veke 15(12 - 18 april)

Ønskjer alle ei flott veke <3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjå her:

https://www.youtube.com/watch?v=oQ95AKkofGQ

 Kom Heilage Ande ved Ragnhild Hanssen.