Veke 43 (19-25 oktober)

Tirsd. kl. 1800: Yngstes

kl. 1930: Yngres

Møteveke NLM 21- 25 oktober

Talar: Kristoffer Ueland

Onsd.- fred. Kl. 1900: Møte

Lørd. kl. 1600: Inspirasjonssamling

Kl. 2000: ZoomIn

Sønd. Kl. 1100: Søndagssamling

Kl. 1115: Søndagsskule

DU er hjarteleg velkommen på bedehuset dinna veko :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ95AKkofGQ

 Kom Heilage Ande ved Ragnhild Hanssen.

 

Sjå her: