Indremisjonsstyre 2019

Formann: Ingerid Mæland Innvær Mob.48357723

ingerid.innvar@bomlo. kommune.no

 

Nestformann: Lars Magne Ådnanes

 

Kasserer: Christine Grønås Mælandmob.47661518

cgm@haugnett.no 

 

Skrivar: Karl Ådnanes

 

Styremedlemmer:

Helga Synnøve Nesse

Anne Berit Fylkesnes

 

Margaret Gjerde tlf. 53421647/ 91789752 margaret.gjerde@haugnett.no(Annonseansvarleg)

Annonser som skal være med i fellesannonsa, må gi beskjed innan mandag kl.1900, for å få det med i Bømlo Nytt si onsdagsavis.

Varamedlem: Lars Gunnar Mæland