Info :)

5. apr, 2021

Møte 9 mai

Videoen startar 09.05 kl 19:00

23. des, 2021

God helg helsing! "DESEMBER"

12. apr, 2021

SJÅ HER, Link til bedehuset si facebooksida :)

10. jan, 2022

Vekesplan!

10. jan, 2022

Dagens bibelord !

10. jan, 2022

Gudstjeneste!

10. jan, 2022

Indremisjonssamskipnaden 2021

10. jan, 2022

Bedehuskalenderen hausten 2021

1. nov, 2021

NaMu - Naturleg Menighets/ Forsamlingsutvikling

Info !!

Me vil ønskja små og store velkomne på bedehuset til ulike samlingar og aktivitetar denne Vinteren.

Men følg med på kva som er starta siden smittereglane gjer at me ikkje kan opna for alle samlingar.

Kom og bli med :)

Me håpar å sjå nettopp deg.  :)

 

 Velkommen til alle!

Bedehuset driv mange ulike samlingar og i det arbeidet ønskjer me å være ein kraftstasjon slik at me kan få kjenna kor høgt GUD verdset alle, rundt om i bygda og på bedehuset.

Framfor alt er me takksame for di forbøn og støtte, takk til alle som er med å støtter og deltek i arbeidet på ulike måtar. 

Det er fint om du vil ta kontakt  med kontaktpersonane på bedehuset om det er noko du tenkjer på i høve arbeidet vårt :)

Visjon!

Vi vil byggja varme, inkluderande kristne fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar!

  

 

Jesus elsker deg ❤

"Bli derfor guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, likesom også kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for gud" -Efeserne 5:1-2

Ha Jesus i hjertet ditt i alt du gjør, det vil bære god frukt!

 

Kontaktinformasjon: e-post,post@giljebedehus.net    Kontaktperson : Margaret Gjerde, 91789752