Info :)

5. apr, 2021

Møte 9 mai

Videoen startar 09.05 kl 19:00

27. mai, 2022

God helg helsing! "MAI"

1. feb, 2022

SJÅ HER, Link til bedehuset si facebooksida :)

11. jul, 2022

Vekesplan!

12. jul, 2022

Dagens bibelord !

11. jul, 2022

Gudstjeneste!

24. jan, 2022

Indremisjonssamskipnaden 2022

4. apr, 2022

Bedehuskalenderen våren 2022

1. nov, 2021

NaMu - Naturleg Menighets/ Forsamlingsutvikling

Info !!

Me vil ønskja små og store velkomne på bedehuset til ulike samlingar og aktivitetar denne VÅREN.

 

Kom og bli med :)

Me håpar å sjå nettopp deg.  :)

 

Velkommen til alle!

Bedehuset driv mange ulike samlingar og i det arbeidet ønskjer me å være ein kraftstasjon slik at me kan få kjenna kor høgt GUD verdset alle, rundt om i bygda og på bedehuset.

Framfor alt er me takksame for di forbøn og støtte, takk til alle som er med å støtter og deltek i arbeidet på ulike måtar. 

Det er fint om du vil ta kontakt  med kontaktpersonane på bedehuset om det er noko du tenkjer på i høve arbeidet vårt :)

Visjon!

Vi vil byggja varme, inkluderande kristne fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar!

  

 

Jesus elsker deg ❤

"Bli derfor guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, likesom også kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for gud" -Efeserne 5:1-2

Ha Jesus i hjertet ditt i alt du gjør, det vil bære god frukt!

 

Kontaktinformasjon: e-post,post@giljebedehus.net    Kontaktperson : Margaret Gjerde, 91789752