Info :)

11. mai. 2020

Sjølv om det no er opna opp for å samlast inntil 50 stk på eit offentleg arrangement, har me valgt å utsetje oppstart av aktivitet på bedehuset vårt, til hausten. Dette i samråd med retningslinjer frå Indremisjonsforbundet og etter råd frå smittevernlegen i Bømlo. Me blei råda til å ikkje samle ulike aldersgrupper. I tillegg er eldre i risikogruppa og dei måtte vernast. Søndagskuleforbundet har også råda sine lag til å utsetje oppstart til hausten. Gilje søndagsskule har valgt å følgje desse råda. Er det noko de lurer på i dette høve, er det berre å ta kontakt med oss i indremisjonsstyret!! Me ser fram til å få samlast igjen til hausten!!
På vegne av styret; Ingerid (mobil 48357723)

25. mai, 2020

SJÅ HER, Link til bedehuset si facebooksida :)

6. jul, 2020

Vekesplan!

6. jul, 2020

Dagens bibelord !

6. jul, 2020

Gudstjeneste!

6. jan, 2020

Indremisjonssamskipnaden 2020

6. jan, 2020

Bedehuskalenderen våren 2020

1. jan, 2020

NaMu - Naturleg Menighets/ Forsamlingsutvikling

Info !!

Me vil ønskja små og store velkomne på bedehuset til ulike samlingar og aktivitetar denne VÅREN.

Kom og bli med :)

Me håpar å sjå nettopp deg.  :)

 

 Velkommen til alle!

Bedehuset driv mange ulike samlingar og i det arbeidet ønskjer me å være ein kraftstasjon slik at me kan få kjenna kor høgt GUD verdset alle, rundt om i bygda og på bedehuset.

Framfor alt er me takksame for di forbøn og støtte, takk til alle som er med å støtter og deltek i arbeidet på ulike måtar. 

Det er fint om du vil ta kontakt  med kontaktpersonane på bedehuset om det er noko du tenkjer på i høve arbeidet vårt :)

Visjon!

Vi vil byggja varme, inkluderande kristne fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar!

  

 

Jesus elsker deg ❤

"Bli derfor guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, likesom også kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for gud" -Efeserne 5:1-2

Ha Jesus i hjertet ditt i alt du gjør, det vil bære god frukt!

 

Kontaktinformasjon: e-post,post@giljebedehus.net    Kontaktperson : Margaret Gjerde, 91789752