Jesus sin seier er vår seier

 

Joh. 6,39-40: «Og det han vil,han som sende meg, er at eg ikkje skal mista nokon av alle dei han har gjeve meg,men reisa dei opp på den siste dagen. For det vil Far min, at kvar den som ser Sonen og trur på han,skal ha evig liv, og eg skal reisa han opp på den siste dagen»

Ein gong vart det rive eit stort lagerhus på kaien i Oslo. Rivinga vart filma og vist som eksempel på kor flinke rivingsekspertar er. Dei hadde plassert dynamitt på mange strategiske punkt. Då dei sette i gang eksplosjonen med å trykke på ein knapp, berre sank heile den store bygningen på mange etasjar saman. Den sank rett ned i ei stor støvsky.

Dette kan vera eit bilde på kor brutal døden kan koma. Me veks opp og utviklar oss med mykje omsorg og arbeid gjennom mange år, akkurat som eit digert pakkhus treng mykje tid og planleggjing med å byggjast. Så blir me vaksne og får våre oppgaver i livet, slik pakkhuset hadde sine funksjonar gjennom mange år. Så på eit øyeblikk kan døden riva oss ned, slik pakkhuset sank saman på få sekundar. Alt er brått slutt !

Seinare vart denne rivingsfilmen vist i sakte kino baklengst: Ein stor grushaug byrjar så vidt å lea på seg. Det blir etter kvart ei stor støvsky over den. Opp av støvskya reiser det seg langsomt ein bygning steg for steg oppover til alle etasjane er på plass og heile bygningen er intakt igjen. Ingen ting mangla.

Ein som såg denne filmen skriv: «Då såg eg Guds smil og høyrde Guds preken om kva som skal skje med den som har trua på Jesus Kristis levande i seg» Om livet detter i grus – døden inntreffer, skal det reisa seg igjen. Jesus sitt liv på jorda sluttar av som ein slik baklengst film. Då alt såg ut til å vera lagt i grus, stod han lys levande opp av grava med ein evighet i glede framfor seg. Han kom ut av døden med makt og myndighet til å gi den same «baklengsfilmen» virklighet for alle som trur på han.

Det er Jesus sjølv som seier dette, til alle oss som synest me er uverdige for Himmelriket, til alle oss som kjempar med tru og tvil , til alle oss som ikkje synest me har noko å stilla opp med når livet raknar: « Den som ser Sonen og trur på han,skal ha evig liv, og eg skal» – ja nettopp!- «reisa han opp på den siste dagen»

 

Ha gode dagar folkens i trua på Jesus, bibellesing og bøn !

 

Venleg helsing

Lars Gunnar Ersland

 

 

 

 

 

 

 

Direkte sendiger frå Lyngdal bibelcamp : https://www.facebook.com/bibelcampen/ 

 

http://www.nrk.no/andakten/1.12014031