Direkte sendiger frå Lyngdal bibelcamp : https://www.facebook.com/bibelcampen/ 

 

http://www.nrk.no/andakten/1.12014031