Del denne siden

Info :) 

 16. Juli. 2024

16. Juli. 2024

16 . Juli. 2024

01. Jan, 2024

Under linken ligg leirprogrammet

Me vil ønskja små og store velkomne på bedehuset til ulike samlingar og aktivitetar denne VÅREN.

 

Kom og bli med :)

Me håpar å sjå nettopp  DEG. <3

 

Velkommen til alle!

Bedehuset driv mange ulike samlingar og i det arbeidet ønskjer me å være ein kraftstasjon slik at me kan få kjenna kor høgt GUD verdset alle, rundt om i bygda og på bedehuset.

Framfor alt er me takksame for di forbøn og støtte, takk til alle som er med å støtter og deltek i arbeidet på ulike måtar. 

Det er fint om du vil ta kontakt  med kontaktpersonane på bedehuset om det er noko du tenkjer på i høve arbeidet vårt :)

Visjon!

Me vil byggja eit varmt, inkluderande kristent fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar!

Jesus elsker deg ❤

"Bli derfor guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, likesom også kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for gud" -Efeserne 5:1-2

Ha Jesus i hjertet ditt i alt du gjør, det vil bære god frukt!

Kontaktinformasjon: e-post,post@giljebedehus.net    Kontaktperson : Margaret Gjerde, 91789752