Del denne siden

Info :)

25. auguat, 2023 

 18. Sept. 2023

18. Sept. 2023

18. Sept. 2023

01.Jan, 2023

Under linken ligg leirprogrammet

Me vil ønskja små og store velkomne på bedehuset til ulike samlingar og aktivitetar denne HAUSTEN.

 

Kom og bli med :)

Me håpar å sjå nettopp  DEG. <3

 

Velkommen til alle!

Bedehuset driv mange ulike samlingar og i det arbeidet ønskjer me å være ein kraftstasjon slik at me kan få kjenna kor høgt GUD verdset alle, rundt om i bygda og på bedehuset.

Framfor alt er me takksame for di forbøn og støtte, takk til alle som er med å støtter og deltek i arbeidet på ulike måtar. 

Det er fint om du vil ta kontakt  med kontaktpersonane på bedehuset om det er noko du tenkjer på i høve arbeidet vårt :)

Visjon!

Me vil byggja eit varmt, inkluderande kristent fellesskap, vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar!

Jesus elsker deg ❤

"Bli derfor guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, likesom også kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for gud" -Efeserne 5:1-2

Ha Jesus i hjertet ditt i alt du gjør, det vil bære god frukt!

Kontaktinformasjon: e-post,post@giljebedehus.net    Kontaktperson : Margaret Gjerde, 91789752