Indremisjonsstyre 2023

Kontaktperson: Anne Stautland mob. 99646633

Nestformann: Simon Madsen

Kasserer: Helga Synnøve Nesse

Skrivar: Cathrine Fylkesnes

Styremedlemmer:

Ingunn Selle

Birgitte Gilje

Margaret Gjerde tlf. 53421647/ 91789752 margaret.gjerde@haugnett.no(Annonseansvarleg)

Annonser som skal være med i fellesannonsa, må gi beskjed innan mandag kl.1900, for å få det med i Bømlo Nytt si onsdagsavis.

 

 

Del denne siden