Indremisjonsstyre 2022

Formann: Ingerid Mæland Innvær Mob.48357723

ingerid.innvar@bomlo. kommune.no 

Nestformann: Helga Synnøve Nesse

Kasserer: Helga Synnøve Nesse

Skrivar: Cathrine Fylkesnes

Styremedlemmer:

Simon Madsen

Birgitte Gilje

Margaret Gjerde tlf. 53421647/ 91789752 margaret.gjerde@haugnett.no(Annonseansvarleg)

Annonser som skal være med i fellesannonsa, må gi beskjed innan mandag kl.1900, for å få det med i Bømlo Nytt si onsdagsavis.

 

 

Del denne siden