På grunn av dagens smittesituasjon kan me ikkje gjennomføra dei planlagte påskemøta med Roald Evensen.

Me har derfor fått til gang til digitale påskemøta frå Straume Forum på Sotra.

Skjærtorsdag kl.1100: Talar Marit Stokken Langfredag kl. 1900: Talar Ole Magnus Breivold 1.Påskedag kl. 1900: Talar Marit Stokken 2.Påskedag kl. 1100: Irene Krokeide Alnes. Song på alle møta. Kollekt Hjarteleg velkommen til å følgje dei digitale møta.

Kollekt Gilje IM Vippsnr. 550298 eller kontonr. 3495.21.36501

Del denne siden