Søndagsskulen sine arrangemang !!!

Velkommen til små og store!

 

 

Info:

SØNDAGSSAMLING OG SØNDAGSSKULE
SØNDAGSSAMLING – ca.2 søndagar i månaden kl. 11:00. Då samlast først små og store til felles møte. Kl. 11:15 er det søndagsskule for ungane på ungdomssalen dei under skulealder og til 4 kl.

Samtidig fortsett møtet nede. Dei som ynskjar kan møte rett på ungdomsalen eller grupperommet kl. 11.15.

Slushklubben har mat, kiosk, andakt og aktivitetar, fredager kl. 1830 – 2030. Har tatt pause!

Me gleder oss og håper nettopp DU vil Komma.

Meir info www.giljebedehus.net og facebook.

 

Kan du tenkja deg å hjelpe oss med små eller store oppgåver, eller være med som fast ledar, ta kontakt med oss i søndagsskulen. 

 

Ledara for søndagsskulen og ansvar for Gullivergjengen (dei under skulealder) og for Tårnagentane ( 1-4 kl.):

Kontaktperson: Cathrine Fylkesnes mob. 99605740

Aud Jorunn T. Ådnanes 99295096

Brynhild S. Fylkesnes 91616422

 

Slushklubben(5 kl. og oppover):

Margaret Gjerde 91789752 

 

Info på facebook :)

Nettsider:

http://www.sondagsskolen.no/Kretsene/Karmsund-Sunnhordland 

http://www.sondagsskolen.no/ 

 

Viktig melding: LYTT PÅ RADIO.

hthttp://radioen.net/?p=467

tp://home.online.no/~karmssk/


Søndagsskole på radio fortsetter!!

Søndag kl. 09-10 og onsdag kl. 19-20
Hør på:
Kristen Nærradio Haugaland 105,6
eller på internett på radioen.net

Radiosøndagsskole er:
Sanger – bønn – skattekiste - bibelfortelling –
fortsettelsesfortelling – vitser- konkurranse.

Programleder:
Søndagsskolekonsulent Elisabeth Fauskanger
Med god hjelp av bl.a.
Mathias, Miriam, Lars og Erlend

 

Såkornet!

http://www.sondagsskolen.no/Kretsene/Karmsund-Sunnhordland/Kretsblad

 

Del denne siden